ACM beboet DeReisPlanner voor incasso onterechte vordering

De ACM beboet DeReisPlanner voor incasso van onterechte rekeningen huur vakantievilla’s.

 

De ACM beboet DeReisPlanner voor incasso van onterechte rekeningen huur vakantievilla’s.

Het bedrijf dat vakantievilla’s aanbood onder de naam DeReisPlanner is een boete opgelegd voor onterechte incasso van rekeningen na misleidende telefonische verkoop, meldt de ACM. Consumenten werden door DeReisPlanner opgebeld met een onduidelijk aanbod voor het huren van een vakantievilla. Vervolgens ontvingen de consumenten een rekening zonder dat er een overeenkomst was gesloten. Dit mag niet. De overeenkomst is pas geldig indien de consument schriftelijk heeft ingestemd met een duidelijk aanbod. De ACM legt het bedrijf achter DeReisPlanner, NOPN B.V. (tegenwoordig groothandel Imperial Food B.V. genaamd), een boete op van 360.000 euro. Deze boete is verhoogd aangezien het bedrijf niet heeft meegewerkt aan het onderzoek van de ACM. Ook krijg de leidinggevende een persoonlijke boete van 40.000 euro.

Cadeautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM:
“Een bedrijf mag klanten beslist niet onder druk zetten om onterecht rekeningen te betalen. Hier treden wij krachtig tegen op. Daarom beboeten wij zowel het bedrijf als de leidinggevende.”

Hoe werkte de incasso van het bedrijf?
ConsuWijzer heeft ACM getipt met meldingen van consumenten die waren gebeld door DeReisPlanner. Voor 149,99 euro konden zij twee weken in een jaar gebruik maken van een luxe vakantievilla zonder dat hier nog kosten bijkwamen. In eerste instantie zou de consument hierover informatie per mail ontvangen, maar een deel van deze consumenten ontving deze e-mail niet. De afdeling incasso van het bedrijf deed wel zijn werk en verstuurde rekeningen die de consument zou moeten betalen. De consumenten die vervolgens de betaling weigerde uit te voeren aangezien zij van mening waren dat er geen sprake was van een overeenkomst, werden onder druk gezet om te betalen. DeReisPlanner heeft in de tussentijd nooit bekend gemaakt welke vakantievilla’s consumenten konden boeken, Ook niet aan de consumenten die wel betaald hadden. Tevens bleek het bedrijf vanuit Turkije te werken en niet vanuit het adres dat op de website stond vermeld.

De telefonische werving vond plaats van 13 september 2017 tot 13 december 2017. In januari 2018 waarschuwde de ACM al voor dit bedrijf omdat veel consumenten een rekening ontvingen zonder dat zij een geldige overeenkomst hadden afgesloten. De ACM stelt na onderzoek nu vast dat het bedrijf diverse overtredingen van de consumentenwetgeving heeft begaan en legt hiervoor een boete op. Ook krijgt het bedrijf nog een extra boeten omdat het weigerde mee te werken aan het ACM-onderzoek. De leidinggevende, Die een bepalende rol heeft gespeeld bij de overtredingen, krijgt een persoonlijke boete.