Het incassotraject van Bureau Incasso.

Het incassotraject

Pre-incasso

Een pre-incasso is de procedure die voorafgaat aan het minnelijke incassotraject. Tijdens deze periode schrijven wij uw debiteur aan met hierin vermeld dat ze een laatste mogelijkheid krijgen om tot betaling over te gaan zonder dat er incassokosten in rekening zijn gebracht. Dit noemt men een 14-dagen brief. Deze brief is wettelijk verplicht om te verzenden naar de consument alvorens een incassobureau kosten in rekening mag brengen. Wij versturen deze 14-dagen brief met het uiterlijk van Bureau Incasso. De kosten voor het versturen van deze brief bedragen €10,- (no cure, no pay). U ontvangt in deze periode  de betaling op uw eigen rekening. Is het openstaande bedrag niet betaald binnen de gestelde termijn? Dan bent u ons ook geen kosten verschuldigd en word de vordering automatisch omgezet naar het minnelijke incassotraject. U kunt er ook voor kiezen om de 14-dagen brief zelf te versturen. Wij helpen u hier graag mee.

Minnelijke incasso

Binnen het minnelijke traject zal Bureau Incasso per brief, telefonisch, sms en aangetekende e-mail contact opnemen met uw debiteur. Standaard hebben wij hier workflows voor ingericht die we eventueel naar uw wensen kunnen personaliseren. Er zal kenbaar gemaakt worden dat uw vordering is overgedragen aan Bureau Incasso en er kosten volgens de WIK (Wet Incasso Kosten) in rekening zijn gebracht. Tijdens het minnelijke incassotraject zullen we wat strenger naar uw debiteur zijn. Wel zal Bureau Incasso altijd naar uw debiteur luisteren en zoeken naar een oplossing. Het is natuurlijk wel uw klant en daar moeten we op een nette manier mee omgaan. Wij staan dan ook voor het (Maatschappelijk Verantwoord Incasseren). Alle correspondentie tussen Bureau Incasso en uw klant valt in te zien via ons portaal. In de meeste gevallen weten we de vordering voor u te incasseren en ontvangt u op korte termijn uw geld. In enkele gevallen gaat uw debiteur ook in de minnelijke fase nog niet over tot (algehele) betaling van de vordering. In dit geval gaan we per afzonderlijk dossier met u in gesprek en verlenen wij een advies. U neemt vervolgens zelf de beslissing of u over wilt gaan tot het gerechtelijke incassotraject. 

Gerechtelijke incasso

Wat als uw debiteur na het incassotraject van bureau incasso niet betaald? Dan gaan we met u in overleg om de vordering voor te leggen aan de kantonrechter. De kosten voor de gerechtelijke procedure nemen we vervolgens met u door en als u besluit over te gaan tot het gerechtelijke incassotraject geven we ons complete incassodossier door aan de gerechtsdeurwaarder waar wij mee samenwerken. De dagvaarding word opgesteld en ondertekend door een gerechtsdeurwaarder. Deze dagvaarding word persoonlijk aangeboden bij uw debiteur, hierbij word uw debiteur opgeroepen om te verschijnen voor de kantonrechter. Tijdens het verschijnen voor de kantonrechter heeft uw debiteur de mogelijkheid om te antwoorden op de dagvaarding, het zogeheten concluderen. Na deze conclusie heeft de eisende partij de mogelijkheid hier op te reageren door middel van een conclusie van dupliek, wat vervolgens ook nog voor de debiteur nog geldt, hierop volgt een vonnis van de rechter. Als het vonnis is uitgesproken is er bekendgemaakt wie er gelijk heeft en hoeveel kosten de debiteur moet gaan betalen. Eveneens komt er een uitspraak van de rechter wie de gerechtelijke kosten op zich moet nemen. Over het algemeen betreft dit de verliezende partij. Na het vonnis volgt de executie via de gerechtsdeurwaarder. Hierbij zal de gerechtsdeurwaarder allereerst proberen de debiteur tot betaling te laten overgaan. Mocht dit niet lukken zal executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan er besluit worden genomen beslag te leggen op goederen, aandelen, bankrekeningen en woningen van de schuldenaar.

Dien direct je eerste incassozaak in bij bureau incasso.

Of neem eerst contact met ons op.