Klachtafhandeling

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wij streven voortdurend naar excellentie in onze dienstverlening. Niettemin kan het natuurlijk voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin je niet geheel tevreden bent. Indien je een klacht hebt over onze service, dan kan je deze klacht met ons delen. Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. 

Wij verzekeren dat iedere individuele klacht serieus wordt genomen en zorgvuldig zal worden behandeld volgens ons klachtbeleid. Onze volledige klachtenregeling kan je hier raadplegen. Ons doel is om uw zorgen adequaat aan te pakken en te streven naar een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen.

Wij handelen de klachten binnen een redelijke termijn en in een constructieve sfeer af. 

Let op: De klachten dienen wel inhoudelijk betrekking te hebben op onze dienstverlening. Klachten met betrekking op de vordering die wij incasseren worden niet in behandeling genomen. Dergelijke klachten kunnen aan uw dossierbehandelaar worden voorgelegd. 

Klacht indienen per e-mail

U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar: info@bureauincasso.nl. Wilt u liever direct een klacht indienen? Klik dan op de onderstaande knop. Het is belangrijk dat uw klacht ten minste de volgende informatie bevat:

– Uw volledige naam
– Uw adresgegevens
– Een dagtekening
– De naam van uw organisatie (indien van toepassing). 
– Een duidelijke omschrijving van uw klacht en de gedraging die tot de klacht heeft geleid
– De datum of tijdsperiode waarin de klacht zich heeft voortgedaan
– Alle relevante documenten

Klacht indienen per post

Indien u uw klacht liever per post indient, dan kan dat door uw klacht met de bovengenoemde gegevens toe te sturen naar:

Bureau Incasso
T.a.v. Klachtenafdeling
Bolderweg 2
1332AT Almere

Ontevreden over de klachtafhandeling van Bureau Incasso?

Als u na de behandeling van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling hiervan, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen bij incassoklacht.nl. Deze zal het geschil aan de hand van hun geschillenregeling afhandelen. 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over een betaling, dossier of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan per e-mail, door te bellen of via Whatsapp. U kunt natuurlijk ook dit contactformulier invullen. Wij doen ons best om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.